اجرای طرح ایمن سازی تردد عرضی عابر پیاده در میدان شهدا

اجرای طرح ایمن سازی تردد عرضی عابر پیاده در میدان شهدا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات