سلامت و امنیت محله در اولویت کار شوراهای اجتماعی

سلامت و امنیت محله در اولویت کار شوراهای اجتماعی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات