اولین کنفرانس ملی "تفکر سیستمی در عمل " در مشهد برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی "تفکر سیستمی در عمل " در مشهد برگزار می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات