گزارش تصویری حضور مديركل و معاون مهندسي و ساخت راه و شهرسازي خراسان شمالي در جلسه پيگيري اوراق تسويه...

گزارش تصویری حضور مديركل و معاون مهندسي و ساخت راه و شهرسازي خراسان شمالي در جلسه پيگيري اوراق تسويه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات