گزارش تصویری کمیته فنی شهر بجنورد سه شنبه مورخ 21 آبان ماه 98

گزارش تصویری کمیته فنی شهر بجنورد سه شنبه مورخ 21 آبان ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات