قدردانی مدیرعامل از همکار برای اجرای طرح‌های فوق‌توزیع و انتقال شرکت

قدردانی مدیرعامل از همکار برای اجرای طرح‌های فوق‌توزیع و انتقال شرکت

در نشستی با حضور معاونان طرح وتوسعه و بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد از محمدصالح دشتی تقدیر شد. در این نشست با اهدای لوح امضا شده از سوی محمدحسن صباغزادگان، از محمدصالح دشتی به پاس خدمات در پست سازمانی «مجری طرح پست»، در اجرای طرح‌های فوق‌توزیع و انتقال این شرکت، قدردانی شد.

شایان ذکر است، چندی پیش محمدصالح دشتی به‌عنوان مدیر امور انتقال نیرو منصوب شده است.

در نشستی با حضور معاونان طرح وتوسعه و بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد از محمدصالح دشتی تقدیر شد. در این نشست با اهدای لوح امضا شده از سوی محمدحسن صباغزادگان، از محمدصالح دشتی به پاس خدمات در پست سازمانی «مجری طرح پست»، در اجرای طرح‌های فوق‌توزیع و انتقال این شرکت، قدردانی شد.

شایان ذکر است، چندی پیش محمدصالح دشتی به‌عنوان مدیر امور انتقال نیرو منصوب شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات