لغو شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ توسط وزیر محترم راه و شهرسازی

لغو شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ توسط وزیر محترم راه و شهرسازی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات