معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: استفاده از سرانه ورزشی برای تولید مسکن

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های طرح اقدام ملی، به پروژه‌های مشارکتی مربوط می‌شود، ابراز کرد: در این حالت دستگاه‌ها زمین مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار دولت قرار می‌دهند و پروژه از طریق شرکت‌های تعاونی یا انبوه‌سازان اجرا می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات