خروجي سد زاينده رود افزايش يافت

خروجي سد زاينده رود افزايش يافت

خروجي سد زاينده رود افزايش يافت


خروجي سد زاينده رود از ساعت اوليه بامداد روز سه شنبه به منظور توزيع آب كشاورزي در شبكه‌هاي غرب و شرق استان اصفهان افزايش يافته است.

به گزارش«پارما» معاون بهره برداري اداره آب منطقه اي استان اصفهان در گفت وگو با ايرنا اظهارداشت: دبي خروجي سد زاينده‌رود پيش از اين 24 متر مكعب بر ثانيه بود كه از بامداد سه شنبه به منظور توزيع در شبكه‌هاي غرب و شرق اصفهان براي انجام كشت پاييزه به 75 متر مكعب بر ثانيه افزايش يافت.

حسن ساساني با اشاره به اينكه رهاسازي براي تامين آب نوبت اول براي كشت به هنگام پاييزه كشاورزان غرب و شرق اصفهان به مدت 20 روز ادامه مي‌يابد، افزود: در اين مدت مجموع ميزان حجم توزيع آب براي كشت پاييزه كشاورزان شرق و غرب استان 120 ميليون متر مكعب از سد زاينده رود است.

وي ميزان ذخيره كنوني سد زاينده‌رود را 426 ميليون متر مكعب اعلام كرد و گفت: ميزان حجم ورودي به اين سد 13و خروجي آن 24 مترمكعب بر ثانيه است.

معاون بهره برداري آب منطقه اي اصفهان بيان كرد: به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه حجم مخزن سد زاينده رود در پايان سال آبي جاري ( از مهر امسال تا مهر سال آينده ) از 450 ميليون متر مكعب كاهش نيابد.

به گفته وي ميزان بارش‌هاي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد و نسبت به بلندمدت 48 درصد كاهش يافته است.

استان اصفهان 10.7 ميليون هكتار زمين دارد كه  حدود پنج درصد آن يعني 546 هزار هكتار متعلق به بخش كشاورزي است و در زمان حاضر از 546 هزار هكتار زمين‌هاي كشاورزي استان فقط حدود 35 درصد معادل 197 هزار هكتار زير كشت مي‌رود.

سد زاينده رود به عنوان يكي از اصلي ترين سدهاي مركز كشور و تامين كننده آب شرب، محيط زيست،، كشاورزي و صنعت در منطقه مركزي ايران، در سال 1349 با ظرفيت 1.4 ميليارد مترمكعب بهره برداري شد، اين سد قوسي شكل در110 كيلومتري غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات