ورزنه شهرفرشتگان سپيدپوش در آستانه معرفي به عنوان اولين شهر تالابي

ورزنه شهرفرشتگان سپيدپوش در آستانه معرفي به عنوان اولين شهر تالابي


جلسه نهايي بررسي مستندات و امضاي فرم كانديداتوري شهر ورزنه به عنوان يكي از شهرهاي تالابي كشور جهت ارسال به مقر كنوانسيون جهاني رامسربرگزارشد. به گزارش«پارما» از اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان اصفهان، جلسه نهايي بررسي مستندات و امضاي فرم كانديداتوري شهر ورزنه به عنوان يكي از شهرهاي تالابي كشور جهت ارسال به مقر كنوانسيون جهاني رامسر  اين جلسه با حضور  رضايي "شهردار محترم ورزنه" ،رمضاني "نائب رييس شوراي اسلامي" و اعضاي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي وطبيعي ورزنه بعنوان جامعه محلي و همچنين خوشه عظيم پور "فعال محيط زيست" در محل شهرداري ورزنه برگزار شد. در اين جلسه خوشه عظيم پور ضمن قدرداني از زحمات و  همكاري صميمانه شهرداري وشوراي اسلامي شهر ورزنه در تهيه مستندات در خصوص فرم مربوط به چگونگي تكميل و مستند سازي مدارك لازم جهت كانديداتوري شهر ورزنه به عنوان يك شهر تالابي در طول 3 سال گذشته مطالبي را بيان كرد. عظيم پور آب رساني به تالاب و جلوگيري از تخريب كوه سياه را از جمله كمك هاي مفيد در زمينه كمك به اكوسيستم اين منبع با ارزش دانست. وي با اشاره به اينكه شهر ورزنه در كمك به حفظ اكوسيستم تالاب بين المللي گاوخوني، كمك هاي خوبي انجام داده است، تصريح كرد: تهيه المان هاي شهري با عنوان تالاب و رودخانه مانند خيابان تالاب و المان پرنده حواصيل در يكي از ميادين ساحلي، برگزاري همايش روز جهاني تالاب ها چندين سال پي در پي در كنار تالاب، تاريخي ترين شهر ايران با سابقه تمدني 5000 ساله كه نزديكترين شهر حامي تالاب هستند و ثبت تالاب بين المللي  گاوخوني در كنوانسيون جهاني رامسر و موارد ديگر از جمله مواردي است كه ورزنه مي تواند نامزد اولين شهر تالابي كشور باشد. در ادامه رضايي شهردار شهر ورزنه با بيان اينكه تمام پتانسيل شهرداري و شهر بايد در جهت خدمت به مردم باشد ابراز اميدواري كرد كه انتخاب شهر ورزنه بعنوان شهر تالابي گام مثبتي جهت حفظ اكوسيستم منطقه و تالاب و معرفي بهتر و بيشتر شهر ورزنه بعنوان شهر حامي محيط زيست ومعرفي جاذبه هاي گردشگري شهر باشد. در پايان جلسه فرم درخواست كانديداتوري شهر ورزنه بعنوان يك شهر تالابي جهت ارسال به مقر كنوانسيون جهاني رامسر به امضاي رضايي شهردار شهر ورزنه رسيد. منبع:  ديارفرشتگان سپيد پوش - دفتر شهرداري ورزنه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات