تعامل بیشترهواشناسی و آب منطقه ای

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در جریان بازدید مدیر کل هواشناسی هرمزگان خواستار تعامل بیشتر در زمینه های مختلف شد.

به گزارش روابط شرکت آب منطقه ای هرمزگان هوشنگ ملایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در جریان بازدید مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان ، ضمن تحلیل بارش‌های اخیر استان هرمزگان ، نقش پیش بینی هواشناسی را در هشدار موثر، جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی را بسیار مفیددانست و اظهار کرد: نقش آمار و اطلاعات در عملیاتی شدن بهتر برنامه ها و فعالیت های آب و هوایی بسیار کار آمد و قابل توجه است.

ملایی با توجه به اهمیت پیش بینی های تخصصی هواشناسی در حوزه آب گفت:با توجه به اهمیت پیش بینی های تخصصی در حوزه آب جهت اتخاذ تدابیر ویژه مدیریتی بر منابع آب استان هرمزگان در کلیه ابعاد این کار، نیازمند تعامل و همکاری کارشناسی و مدیریتی هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل زندگی شهری امروز و تغییرات اقلیمی ، با اشکال مختلفی از پدیده‌های جوی روبرو هستیم ، بر ضرورت شناسایی و مطالعات اقلیمی تاکید کرد و گفت: باید نسبت به برخی مسایل و برنامه ریزیها دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

درادامه برنامه‌های راهبردی مشترک و راهکارهای بهبود زمینه های همکاری دو جانبه هواشناسی و آب منطقه ای مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان وهیات همراه در ادامه برنامه خود ، از قسمت‌های مختلف شرکت آب منطقه ای بازدید کرده و از نزدیک در جریان برنامه ها و سیستم های هواشنایی و هشدارسیل این شرکت قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات