سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران


به پیوست نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر جهت استحضار و اطلاع حضورتان تقدیم می گردد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات