درراستای فعالیت های تولید و تامین برنامه سازمان صداو سیمای ج.ا.ا، شبکه دو سیما در حال تولید و پخش برنامه ای تحت عنوان " حماسه سازان صنعت " درهفتمین سال متوالی به تهیه کنندگی آقای پیمان پورمقیمی می باشد.

درراستای فعالیت های تولید و تامین برنامه سازمان صداو سیمای ج.ا.ا، شبکه دو سیما در حال تولید و پخش برنامه ای تحت عنوان " حماسه سازان صنعت " درهفتمین سال متوالی به تهیه کنندگی آقای پیمان پورمقیمی می باشد.


این شبکه درصدد تهیه، تولیدوپخش برنامه ای مشارکتی است تحت عنوان" حماسه سازان صنعت "در این برنامه به دنبال همتگران عرصه صنعت هستیم ، مدیرانی که درسالیان گذشته افتخار آفریده وخود باوری، نوآوری و ابتکار را به عنوان ابزاری در جهت منافع سازمانی تعریف نموده ودر این راستا موجب اشتغال زایی کارآفرینی وبلوغ سازمانی در مجموعه خود شده اند سازمانهایی که از صفر شروع کرده وبا تفکروایده مناسب روند روبه رشدی را طی نموده اند.ماقصد داریم تا این مدیران واین شرکتها را به عنوان الگویی مناسب به آحاد مردم معرفی کنیم.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات