ضرورت فضاسازی برای انجام موفق برنامه‌های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

ضرورت فضاسازی برای انجام موفق برنامه‌های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها


ضرورت فضاسازی برای انجام موفق برنامه‌های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

ایجاد وحدت رویه در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای برگزاری مناسبت های تخصصی در نیمه دوم سال جاری به ویژه برنامه های روز مناسب سازی ساختمان ها برای معلولان در دوازدهم آذر، برنامه های روز پژوهش، روز ملی ایمنی دربرابر زلزله و روز بزرگداشت مقام مهندس محور اصلی مذاکرات نشست روز بیستم آبان ماه شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان بود.
هدف از این اقدامات علاوه بر معرفی عملکرد و خدمات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، تلاش در جهت تقویت اعتماد عمومی و فضاسازی برای اجرای برنامه‌های مورد نظر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استان های مختلف است.
در این نشست برای برگزاری دومین دوره آموزشی روابط عمومی حرفه ای با عنوان "روابط عمومی دیجیتال و موبایل محور" در روز هفتم آذر برنامه ریزی شد.
جستجوی راه های هم افزایی روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در تولید محتوا و نیز تولید آثار صوتی و تصویری، همچنین زمینه سازی برای مشارکت هر چه فعال تر سازمان ها در جشنواره ملی روابط عمومی و انتشارات حوزه صنعت ساختمان، از دیگر محورهای دستور کار این نشست بود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات