مهندس امراللهی خزانه دار سازمان:  لازم است واحدهای مالی سازمان های استان ها به حسابرسی تامین اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.

مهندس امراللهی خزانه دار سازمان: لازم است واحدهای مالی سازمان های استان ها به حسابرسی تامین اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.


مهندس امراللهی خزانه دار سازمان:
لازم است واحدهای مالی سازمان های استان ها به حسابرسی تامین اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.


سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون در هر زمان که تشخیص دهد به دفاتر قانونی کارفرماها مراجعه و اسناد و مدارک مالیاتی آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در همین ارتباط و برای آشنایی بیشتر مدیران امور مالی و خزانه داران سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها با سیاست های سازمان تامین اجتماعی و پیشگیری از وضع هرگونه جریمه ، یک دوره آموزشی برای مدیران مالی و خزانه داران سازمان های استان ها به دعوت شورای مرکزی  برگزارشد.
در این دوره آموزشی که با عنوان حسابرسی بیمه انجام شد، مهندس امراللهی خزانه دار شورای مرکزی ضمن خیر مقدم به حاضرین و تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، این ایام را زمینه‌ساز تفاهم و همکاری هرچه بیشتر بین متولیان امور کشور به ویژه در صنعت ساخت و ساز عنوان کرد.
وی با بیان اهمیت موضوع به تفاهم نامه جدیدی که با سازمان تامین اجتماعی در شرف انجام است اشاره کرد و مزایای آن را بر شمرد.
در ادامه جلسه پس از توضیحات خانم مسعودی مدیر امور مالی شورای مرکزی در مورد ویژگی های طرح حسابرسی بیمه، دوتن از مدرسین حسابرسی تامین اجتماعی توضیحاتی در مورد قانون تامین اجتماعی ارائه کردندو اهم وظایف کارفرمایان در قبال این قانون و سر فصل هایی را که نیاز به کسر بیمه دارند برشمردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات