جلسه اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان خلخال با رییس سازمان

جلسه اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان خلخال با رییس سازمان

جلسه اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان خلخال با رییس سازمان استان در راستای بررسی مسائل و مشکلات موجود در شهرستان خلخال برگزار شد.
میرمحمد سیدهاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، ارائه خدمات مطلوب به مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: تمامی تلاش های انجام یافته سازمانی در جهت ارتقای جایگاه مهندسان، منوط به رضایت مردم و سازماندهی مناسب امور، حذف بروکراسی های زاید اداری و مهمتر از آن ارائه خدمات شایسته نظارتی و اجرایی از سوی اعضای سازمان می باشد و باید در این خصوص گام های محکمی از سوی مدیران سازمان برداشته شود.
وی افزود: اعضای هیات اجرایی باید با دستگاه های اجرایی شهرستان تعامل سازنده ای داشته باشند و درصورت نیاز به هماهنگی بیشتر می توانند از طریق سازمان استان نسبت حل موضوع اقدام نمایند.
اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان خلخال نیز، مشکلات موجود در زمینه ارجاع نقشه های سازمانی و همچنین مسائل مربوط به تعامل با دستگاه های اجرایی بخصوص شهرداری و بنیاد مسکن را تشریح کردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات