موافقت نامه بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان امضا شد

موافقت نامه بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان امضا شد

موافقت نامه بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان باحضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان اردبیل، شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی کشور بررسی و امضا شد.

با انعقاد این موافقت نامه کلیه اعضای دارای پروانه و بدون پروانه نیز زیر پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و به موازات آن مزایای دیگری نیز شامل حال آنان خواهد شد و در صورتیکه متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول اضافه می گردد.

در موافقت نامه جدید مبلغ حق بیمه تعیین شده ی هرماه، توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد براساس حساب کاربری که واحد اجرایی تامین اجتماعی استان ها به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی به حساب متمرکز سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

در این موافقت نامه ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایت های مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هر یک از مشمولین، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد.

نرخ حق بیمه معادل 27درصد پرداخت حق بیمه می باشد و مبنای پرداخت متقاضیان کمتر از 5سال سابقه بین حداقل یک و 2 دهم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی می باشد.

باتوجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه ی مزدبگیری با سازمان های نظام مهندسی می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 69/6/26 مجلس شورای اسلامی خارج بوده و براساس حق بیمه مربوطه (3درصد مبنای کسر حق بیمه)نیز وصول نخواهد شد.

کلیه حمایت های مقرر در ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به استثنای بند ج (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری)، به این گروه از متقاضیان ارایه خواهد شد.

شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمری های بازنشستگی، بازماندگان، ازکار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی در چارچوب قانون تامین اجتماعی خواهد بود و همچنین این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی درمانی سازمان تامین اجتماعی معاف خواهند بود.

لازم به یادآوری است مفاد موافقت نامه پس از طی مراحل اداری و صدور دستورالعمل مربوطه به سازمان تامین اجتماعی استان ها قابلیت اجرایی خواهد داشت که طی مذاکرات انجام یافته انتظار می رود تا دوماه آینده اجرای قطعی موافقت نامه از سوی سازمان تامین اجتماعی استان ها انجام پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات