خراسان رضوی می تواند الگوی اجرای طرح سازگاری با کم آبی در کشور...

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: با انجام این طرح در استان خراسان رضوی و ارائه نتایج آن به سایر استان ها، امیدواریم این طرح الگویی موثر برای استان های دیگر باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، سیزدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با حضور وزیر نیرو و اعضای اصلی کارگروه با دستور کار برنامه های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. محمد علایی با اشاره به برگزاری و بررسی گزارش سازگاری با کم آبی استان، اظهارکرد: دو جلسه کارگروه تخصصی سازگاری با کم آبی در شهریور و مهر ماه سال جاری تشکیل شد‌. وی با بیان اینکه وزیر نیرو نیز از استان خراسان رضوی در کنار سایر استان های شاخص کشور به عنوان پیشانی اجرای طرح سازگاری با کم آبی یاد کرد، افزود: با انجام این طرح در استان خراسان رضوی و ارائه نتایج آن، امیدواریم الگویی برای سایر استانها باشد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: در طی این برنامه و در دو گام زمانی برنامه های سازگاری به صورت شهرستانی پیش خواهد رفت. علایی با اشاره به طرح همیاران آب استان، خاطرنشان کرد: در گام اول طی این طرح تا سال 1405، به میزان 892 میلیون متر مکعب از مجموع برداشت‌ چاه های استان کاسته خواهد شد و تعادل آب زیرزمینی آبخوان‌ها حاصل می‌شود. وی افزود: در گام دوم طی سال‌های 1405 تا 1420 با جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و تعدیل پروانه‌های کشاورزی به مقدار یک هزار و 22 میلیون متر مکعب به سطح آب قابل برنامه ریزی ابلاغی وزارت نیرو خواهیم رسید. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به نکات حائز اهمیت طرح حاضر، گفت: این طرح در گام اول به صورت شهرستانی تهیه و تنظیم شده است که توسط فرمانداران در شهرستان‌ها دنبال شده و نتیجه به کارگروه استانی به صورت ماهانه گزارش می‌شود. علایی به گام دوم طرح همیاران آب اشاره کرد و افزود: دبیرخانه کارگروه استانی مستقر در دانشگاه فردوسی وظیفه کنترل و نظارت بر روند اجرای مصوبات طرح را بر عهده دارد. وی با اشاره به اهداف کمی طرح، ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کمی طرح نیازمند تفاهم و مشارکت تمامی ذینفعان آب استان هستیم.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات