انتخابات اعضاي جديد هيات رئيسه سال دوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان برگزار شد


انتخابات اعضاي جديد هيات رئيسه سال دوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در جلسه هيات مديره روز دوشنبه مورخ 20- 08- 98 که در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد، اعضاي هيات رئيسه سال دوم دوره هشتم به شرح ذيل انتخاب شدند.
1. مهندس عبدالرضا قاسميان، رئيس سازمان
2. مهندس سينا مقدادي، نايب رئيس اول
3. مهندس هدي پورغفار، نايب رئيس دوم
4. مهندس کيانوش عليپور، دبير

ضمنا به پيشنهاد اعضاي هيات رئيسه و تصويب هيات مديره سازمان، مهندس سعيد بدوي به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گرديد.

گفتني است براي تصدي هريک از سمت هاي هيات رئيسه تنها يک نفر از اعضاي هيات مديره کانديدا شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات