اقدامات عمرانی انجام شده شهرداری ایرانشهر در روز پنجشنبه

اقدامات عمرانی انجام شده شهرداری ایرانشهر در روز پنجشنبه

اقدامات عمرانی شهرداری ایرانشهر در روز پنجشنبه:
1.پیاده روسازی مکران
2.ترمیم جدول درزاده 41 و اتمام زیرسازی وغلطت کوبی انتهای درزاده
41وآماده سازی جهت آسفالت
3.لکه گیری سطح شهر

عمران

نقلیه

روابط عمومی شهرداری ایرانشهر وشورای اسلامی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات