انتخاب مجدد مهندس محمدحسين شركاء به عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

انتخاب مجدد مهندس محمدحسين شركاء به عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضويانتخاب مجدد مهندس محمدحسين شركاء به عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

به گزارش روابط عمومي سازمان، در جلسه روز شنبه مورخ ۱۱ آبان ماه جاري هيات مديره سازمان، پس از برگزاري انتخابات، اعضاي هئيت رئيسه (سال دوم) به شرح ذيل انتخاب شدند :

مهندس محمدحسين شركاء به عنوان رئيس سازمان با ۱۵ راي موافق
دكتر محمدرضا موسوي تقي آبادي به عنوان نائب رئيس اول با ۱۵ راي موافق
دكتر داريوش معظمي به عنوان نائب رئيس دوم با ۱۵ راي موافق
دكتر  مزدا نوبري به عنوان دبير با ۱۵ راي موافق

همچنين به پيشنهاد هيئت رئيسه  سازمان و با تصويب هيئت مديره، مهندس رضا بشير با اتفاق آرا به عنوان خزانه دار معرفي شد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات