اولين جلسه كميته علمي «دومين همايش منطقه اي حفاظت ساختمان ها در برابر حريق» برگزار شد

اولين جلسه كميته علمي «دومين همايش منطقه اي حفاظت ساختمان ها در برابر حريق» برگزار شداولين جلسه كميته علمي دومين همايش منطقه اي حفاظت ساختمان ها در برابر حريق تاريخ ۱ آبان ماه جاري در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، اولين جلسه اين كميته با حضور اعضاي شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان، اعضاي كميته علمي همايش، دكتر سعيد بختياري معاون تحقيقات و فناوري مركز تحقيقات، مهندس جمالي آشتياني، دكتر اردشير فرشيديان فر دبير كميته علمي همايش و عضو هيات مديره سازمان و مهندس محمدرضا مهردوست به نمايندگي از كميته اجرايي با هماهنگي دكتر حميد علوي مقدم مدير كل حوزه اطلاع رساني مركز راه، مسكن و شهرسازي تشكيل شد.

در اين جلسه دكتر اردشير فرشيديان فر با طرح موضوعات و ابهامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و چگونگي رفع و اجرايي نمودن آن را در ساخت و سازها از سوي اعضاي حاضر بعنوان نماينده تعيين تا نسبت به تشكيل كميته اي جهت اخذ نظرات جامعه مهندسي و متخصصين اقدام گردد.

لازم بذكر است موارد اجرايي و نظرات پيشنهادي در صورت تاييد و استفاده در مباحث براي جامعه مهندسين لازم الاجرا خواهد بود.

بر پايه اين خبر همايش فوق از تاريخ ۶ لغايت ۸ آذرماه ۹۸ با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، اداره كل راه و شهرسازي استان، دفتر منطقه اي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرداري مشهد، سازمان آتش نشاني مشهد، دانشگاه جامع علمي و كاربردي شهرداري ها و... در محل نمايشگاه دايمي بين المللي مشهد برگزار خواهد گرديد.

در جلسه اي با حضور دكتر شهرام دلفاني رييس بخش تاسسيات مكانيكي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، دكتر اردشير فرشيديان فر عضو مكانيك هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در دوره هشتم و مهندس محمدرضا مهردوست معاون آموزش و پذيرش سازمان و رييس دفتر منطقه اي شمال شرق مركز تحقيقات مطرح شد:

پيشنهاد جمع آوري ابهامات وارده در مباحث چهاردهم و شانزدهم مقررات ملي ساختمان

اعلام نظرات و پيشنهادها درخصوص موضوعات و مشكلات موجود در جلسات شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان

لحاظ نمودن نظرات و پيشنهادهاي تعيين شده در صورت تصويب در ويرايش هاي جديد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات