اطلاعیه تخفیف بدهی حق عضویت اعضای بدون پروانه اشتغال

اطلاعیه تخفیف بدهی حق عضویت اعضای بدون پروانه اشتغال

به اطلاع اعضای محترم بدون پروانه اشتغال می رساند با استناد به تبصره بودجه مصوب سال جاری در جلسه مجمع عمومی مورخ 22 اسفند 97 که مقرر گردید:
«نظر به بخشنامه مورخ 94/11/27 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم لزوم عضویت برای شرکت در آزمون ورود به حرفه، به منظور کاهش مطالبات سازمان از اعضای بدون پروانه اشتغال، تصمیم گیری در خصوص کاهش بدهی حق عضویت سال های گذشته با لحاظ امکان لغو عضویت ایشان وفق قانون، به هیئت مدیره واگذار تا ضمن تعیین مهلت مشخص و تدبیر سیاست تشویقی به منظور وصول مطالبات گذشته، حجم مطالبات سازمان از اعضا نیز کاهش یابد.»


هیئت مدیره سازمان طی مصوبات به شماره های 934/98/د ، 1847/98/د و 1998/98/د  تخفیف پرداخت بدهی گذشته را برای اعضای بدون پروانه اشتغال در بازه های زمانی 15 روزه به شرح زیر بابت تسویه بدهی در نظر گرفته است. در این خصوص و طبق مصوبه مورخ 98/7/8 هیئت مدیره سازمان که مقرر گردید:
«در خصوص بدهی عضویت اعضای بدون پروانه، با توجه به مصوبه مجمع عمومی مورخ 97/12/22 مبنی بر واگذاری تصمیم گیری بابت کاهش بدهی حق عضویت سالهای گذشته اعضای بدون پروانه به هیئت مدیره و تعیین مهلت مشخص و سیاست تشویقی جهت وصول مطالبات، مقرر شد با توجه به بخشنامه مورخ 94/11/27 وزارت راه و شهرسازی بابت عدم الزام به عضویت برای آزمون، تا پایان آذرماه در دو بازه 15روزه تخفیف 50 و 35 درصد اطلاع رسانی و در صورت مراجعه برای تقسیط نیز تخفیف 20 درصدی لحاظ گردد. همچنین مقرر شد پس از پایان مهلت، گزارش بدهی بابت تصمیم گیری پیرامون لغو عضویت ارائه گردد.»


اعضای محترم بدون پروانه اشتغال می توانند با مراجعه به درگاه پرداخت الکترونیک حق عضویت در سایت سازمان(لینک زیر متن)، به منظور بهره مندی از تخفیف مصوب بابت تسویه حساب نقدی بر اساس تاریخ های اعلام شده زیر اقدام نمایند.


1.از تاریخ 9 آبان تا 24 آبان 98  تخفیف 50 درصدی بابت تسویه بدهی(نقدی) از طریق درگاه الکترونیک
2.از تاریخ 25 آبان تا 10 آذر 98 تخفیف 35 درصدی بابت تسویه بدهی(نقدی) از طریق درگاه الکترونیک


همچنین چنانچه اعضای محترم تمایل به تقسیط بدهی دارند، می توانند با مراجعه حضوری به امور مالی سازمان، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و تقسیط آن با اعمال تخفیف 20 درصدی در مهلت تعیین شده از 9 آبان تا 10 آذر 98 نیز اقدام نمایند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات