حضور زنان ورزشکار اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پویش همگانی هف...

حضور زنان ورزشکار اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پویش همگانی هف...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر

سارا مویدی مسئول امور بانوان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : این همایش که در پارک شغاب برگزار گردید با استقبال زنان شاغل ورزشکار اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر روبرو شد و روز شاد و پر انرژی را برای آنان رقم زد.

مویدی افزود : در این پویش افسانه سیف زاده معاون توسعه ورزش بانوان استان بوشهر نیز حضور داشتند و مرکز بهداشت زنان استان بوشهر نیز در پایگاه های سیار  خدمات بهداشتی مورد نیاز بانوان ورزشکار ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات