برگزاری ملاقات مردمی مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

دکتر سیدمحسن حمزه‌لو  همراه با معاونان به بررسی مسائل و مشکلات مراجعان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.

وی، برگزاری مستمر دیدارهای مردمی و ايجاد فضای تعاملی را از برنامه‌های ضروری مدیریت خود برشمرد و خواستار تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردمی در چهارچوب ضوابط شد.

گفتنی است که برنامه‌ی ملاقات مردمی مدیرکل راه و شهرسازی استان به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود.