جلسه همفكري و ترويج فرهنگ بيمه اماكن مسكوني و تجاري

جلسه همفكري و ترويج فرهنگ بيمه اماكن مسكوني و تجاري

در این جلسه در خصوص اهمیت همکاری ستاد مدیریت بحران ، شورای هماهنگی بیمه ، تشریح قانون جدید مدیریت بحران ، عضویت رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در شورای عالی بیمه و شرکت نماینده شورای هماهنگی بیمه استان در ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران بحث و بررسی گردید .

در ادامه ملکی رئیس شورای هماهنگی بیمه استان بیان نمودند فرهنگ سازی بیمه در صورتی عملی خواهد شد که آموزش و آگاهی بین مردم به خوبی صورت گیرد و جلسات مستمر در این مورد با دهیاران برگزار و با تشکیل کار گروه فنی بیمه کلیه دستگاه های مؤثر بخصوص شرکت های بیمه و کارگزاریها در جهت اطلاع رسانی این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند. ضمناً در مورخ 98/7/15 نیز جلسه ای با مدیران شرکت های بیمه به همین منظور تشکیل گردید که در آن جلسه نمایندگان شرکت های بیمه اعلام نمودند ؛ آمادگی دارند با هماهنگی سندیکای بیمه آموزش های لازم را برای ترویج فرهنگ بیمه و ترغیب و تشویق مردم به استفاده از بیمه بالاخص در اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی برای استفاده کنندگان برگزار و اجرائی نمایند .

در پایان غیاثی مدیر کل مدیریت بحران عنوان نمودند که پیش بینی و پیشگیری دو اصل مهم مدیریت بحران می باشد که قسمت اعظمی از این دو اصل به امور بیمه مربوط می شود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات