برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحران

برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحران

برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحران

سومین جلسه برگزاری مانور زلزله و ایمنی مدارس در روز سه شنبه مورخ 14/8/98  در سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران با حضور مهندس سوخته سرایی معاون اداره کل مدیریت بحران و معاونین محترم فرمانداری های شهرستان های تابعه برگزار گردید
در این جلسه معاون اداره کل مدیریت بحران استان بر ضرورت اجرای صحیح مانور مطابق دستور العمل مربوطه به ویژه اجرای مانور محله محوردر سطح شهرستانهای استان تاکید ودر ادامه کلیات قانون جدید مدیریت بحران را تشریع نمودند .

برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحران

برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحران

برگزاری سومین جلسه مانور ششم آذر ماه 98 با موضوع زلزله و ایمنی مدارس در اداره کل مدیریت بحرانلینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

  منبع خبر

  اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

  اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات