پروژه های حوادثی سیل سوادکوه و سوادکوه شمالی

پروژه های حوادثی سیل سوادکوه و سوادکوه شمالی

بازدید آقای مهندس رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه های حوادثی سیل سوادکوه و سوادکوه شمالی با حضور مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان در تاریخ  98/8/23 روز پنج شنبه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات