مطالعه مکان یابی پارک بانوان

مطالعه مکان یابی پارک بانوان

با همکاری جهاد دانشگاهی استان در شهرداری نیر طرح مطالعاتی مکان یابی پارک بانوان در شهر نیر آغاز میشود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نیردر جلسه ای که بین جهاد دانشگاهی استان و شهردار نیر تشکیل شد این قرارداد در راستای تحقق اولویت اصلی سند راهبردی طرح سلامت استان،جهاد دانشگاهی اقدام به مطالعه مکان یابی پارک بانوان در شهر نیر خواهد نمود.

مهرداد موجبی نماینده جهاد دانشگاهی استان با بیان اینکه بانوان نقش مهمی در تربیت روحی و روانی افراد خانواده و جامعه دارند،افزود:با توجه به اینکه حضور موثر بانوان در جامعه به خوبی مشهود است لذا احداث پارک های بانوان می تواند در بهبود کیفیت زندگی انان تأثیر بسزایی داشته باشد.

در این جلسه فرجی شهردار نیر اظهار کرد:در صدد هستیم در کنار انجام اولویتهای عمرانی شهرداری،برنامه ریزی مناسبی برای تأمین فضای ورزش و پارک برای حفظ سلامت جسمی و روانی همشهریان داشته باشیم.

سیامک فرجی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت را بانوان تشکیل میدهند،افزود:در راستای اجرای مصوبه شورای شهر نیر و با همکاری و مشاوره جهاد دانشگاهی استان اردبیل نسبت به مکان یابی فضای مناسبی برای احداث پارک بانوان در این شهر اقدام خواهد شد تا با ایجاد مکان های امن تفریحی و ورزشی ،زیر ساخت خوبی برای ایجاد نشاط و سلامتی بانوان فراهم شود.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

  منبع خبر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

   نظرات