انتشار صورت جامع هزینه و درآمد شش ماهه شهرداری نیر در سال جاری

انتشار صورت جامع هزینه و درآمد شش ماهه شهرداری نیر در سال جاری

انتشار صورت جامع هزینه و درآمد شش ماه شهرداری نیر در سالجاری(98)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

  منبع خبر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

   نظرات