آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر اشتهارد

-متن مصوبه شورا:

در خصوص اعضای کمیسیون های شورا پس از بحـــث و بررســـی پیـــــرامون موضـــــــوع و با عنایت و استـــماع نظــرات اعضــاء در این خصــوص، شورا به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف کمیسیون اداری مالی :

اعضا: آقایان محسن کاظمی  (رئیس)- عامر عاید(نایب رئیس)- حمید ملاحسنی (منشی)- محمد صفری – کریم شاه بیک

ب - کمیسیون فرهنگی،اجتماعی، ورزش و جوانان

اعضاء: آقایان عامر عابد(رئیس)-محمد صفری(نائب رئیس)- کریم شاه بیک(منشی)-محسن کاظمی- حمید ملاحسنی

ج- کمیسیون فنی عمرانی

اعضاء: آقایان کریم شاه بیک(رئیس)- حمید ملاحسنی(نایب رئیس)- عامر عابد(منشی)-محمد صفری-محسن کاظمی

د-کمیسیون بهداشت و درمان

اعضاء: آقایان حمید ملاحسنی(رئیس )- محسن کاظمی(نائب رئیس)-محمد صفری(منشی)- کریم شاه بیک-عامر عابد

و-کمیسیون محیط زیست و فضای سبز

اعضاء:آقایان محمد صفری (رئیس)- عامر عابد(نایب رئیس)-محسن کاظمی (منشی)- کریم شاه بیک –حمید ملاحسنی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

  منبع خبر

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

   نظرات