طرح ساماندهی، توسعه و تسهیل تاسیسات گردشگری کرج مصوب شدیادآور می شود طرح ساماندهی، توسعه و تسهیل تاسیسات گردشگری به منظور ارتقای کیفی ارائه خدمات، توسعه و افزایش سطح و سطوح سرانه تفریحی و گردشگری شهر کرج، تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، لزوم توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از روشهای ایجاد درآمد پایدار و تسهیل و تسریع در فرآیندها و روند صدور پروانه به استناد قوانین مصوب در کمیسیون شهرسازی تهیه شده بود که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج نیز مصوب شد.

نمایندگان مردم همچنین با پیشنهاد شهرداری کرج مبنی بر خرید ۵ درصد دیگر از سهام شرکت گسترش نمایشگاه های بین المللی استان البرز نیز موافقت کردند. متن این لایحه بدین شرح است: «به شهرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به خرید ۵ درصد دیگر از سهام شرکت گسترش نمایشگاههای بین المللی استان البرز (خرید زمین نمایشگاه) اقدام نماید که در کمیسیون برررسی و موافقت گردید.»
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات