اولين نشست شوراي اسلامي شهر بروجن با دستگاههاي خدمات رسان شهرستان بروجن برگزار شد

اولين نشست شوراي اسلامي شهر بروجن با دستگاههاي خدمات رسان شهرستان بروجن برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي بروجن:اولين نشست هم افزايي و ارتقاء تعاملات سازنده بين دستگها هاي خدمات رسان شهرستان بروجن با شوراي اسلامي شهر بروجن برگزار شد.
کامران حيدري رئيس شوراي اسلامي شهر بروجن در اين نشست اظهار کرد:اين نشست با هدف هم افزايي و ارتقاء تعاملات بين دستگاههاي خدمات رسان شهرستان ازجمله آب،برق،گاز،مخابرات و شهرداري به ميزباني شوراي اسلامي شهر بروجن برگزار شد.
حيدري افزود:در سطح کشور هرکجا که پروژه اي هست وقتي شاهد تعامل مطلوب بين دستگاههاي خدمات رسان بوديم قطعاَ آن پروژه هاي عمراني با سرعت و مطلوبيت بهتري اجرا شده است.در شهر بروجن گاهاَ شاهد موازي کاري هايي از طرف دستگاههاي خدمات رسان شده ايم که هم باعت تضرع مردم و هم باعث اتلاف هزينه و وقت شده است که در اين نشست با تعامل و هم فکري سازنده بين دستگاههاي خدمات رسان از اين موازي کاري ها جلوگيري مي شود.
وي با بيان اينکه شوراي اسلامي شهر بروجن همواره در کنار دستگاههاي خدمات رسان مي باشد گفت: شوراي شهر يک نهادي است که به عنوان ناظر بر کليه فعاليتهاي مديريت شهري که انجام وظيفه مي کنند ميتواند اين را با شما به اشتراک بگذاردک هر کجا که لازم است و شما احساس کرديد که شوراي شهر مي تواند در کنار شما در راستاي بهبود فعاليتهاي شما و خدمت رساني به مردم مفيد باشيم اين قابليت را دارد که با کمال ميل شوراي شهر در کنار شما باشد.
کليه دستگاههاي خدمات رسان اين ايمان را داشته باشند که شوراي شهر به عنوان خدمتگذاران جامعه و به عنوان نمايندگي از مردم در واقع مدافع و کمک کار دستگاههاي خدمات رسان است اين نشست هم در همين راستا برگزار شد.
شايان ذکراست در حاشيه اين نشست پروانه ساختمان جديد اداره آب و فاضلاب توسط سرپرست شهرداري برووجن به رياست اداره آب و فاضلاب تقديم شد.لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات