بررسی موانع و مشکلات ،تهیه طرح راهبردی ،عملیاتی شهر و شهرداری

بررسی موانع و مشکلات ،تهیه طرح راهبردی ،عملیاتی شهر و شهرداری

جلسه تهیه و تدویت طرح راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در محل دفتر شهردار با حضور فرمندار محترم ،دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات