اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله های شهری و پاکسازی اراضی پیرامون سایت زباله شهرداری توسط نیروهای شهرداری

اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله های شهری و پاکسازی اراضی پیرامون سایت زباله شهرداری توسط نیروهای شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری اجرای این عملیات در راستای دفن بهداشتی زباله در سطح شهر و پاکسازی محیط سایت زباله شهرداری به منظور جلو گیری از ایجاد آلودگی در سطح اراضی پیرامون سایت بصورت هر 15 روز یک نوبت در حال انجام میباشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات