پاکسازی زمینهای بایر

پاکسازی زمینهای بایر

پاکسازی زمینهای بایر

نخاله برداری

*امروز پنجشنبه ۹۸/۰۸/۰۲*

*✅پاکسازی زمین های رو بروی سازمان عمران شهری الی کوی سوم خرداد*

*روابط عمومی واموربین الملل شهرداری وشورای اسلامی شهر خرمشهر*

شنبه ٤ آبان ١٣٩٨

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات