بذر پاشی در سطح مناطق

بذر پاشی در سطح مناطق

بذر پاشی در سطح مناطق

فضای سبز

✅ادامه بذر پاشی در سطح مناطق

✅نهال کاری بلوار ایران زمین

✅راه اندازی سیستم فواره مثلثی میدان مرزداران

✅فرم دهی وهرس در سطح مناطق

✅ادامه چمن زنی وحاشیه زنی در مناطق

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری وشورای اسلامی شهر خرمشهر

شنبه ٤ آبان ١٣٩٨

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات