شنبه ۱۳ مهر ۹۸

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

دستورکار جلسه :

 1. بررسی نامه های واصله
 2. بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات شهرداری

مصوبات:

نامه شماره ۳۷۳۸۹- ۱۱/۷/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت آتی رسم ونوشه موضوع قرارداد شماره ۱۷۱۵۸ ۴/۹/۹۶ توزیع فیش های نوسازی بررسی و اعضاء با عنایت به تأییدیه ناظر مربوطه برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۷۳۱۳- ۱۰/۷/۹۸ شهرداری در خصوص واگذاری مجموعه سنگ شکن به صورت اجاره از طریق برگزاری فراخوان عمومی به شرکت واجد شرایط بررسی و اعضاء منوط به اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۷۳۱۴- ۱۰/۷/۹۸ شهرداری در خصوص واگذاری کارخانه آسفالت به صورت اجاره از طریق برگزاری فراخوان عمومی به شرکت واجد شرایط بررسی و اعضاء منوط به اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۱۸۰۴- ۸/۵/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۵۷۱/۴۳۸/۷۷ ریال به آقای جمال جوانبخت از روحانیون معزز تحت پوشش شورای روحانیت واریز به حساب آن شهرداری بابت صدور پروانه با توجه به معافیت روحانیون از پرداخت عوارض صدور پروانه برای یک بار برابر لایحه درآمدی بررسی و اعضاء با رعایات ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ص/۳۴/۵۸۱/۹۸ – ۶/۷/۹۸ امور آب و فاضلاب شهری بانه در خصوص اصلاح متن بند ۱۸ از مصوبات جلسه شماره ۵ ۲/۴/۹۸ این شورا موضوع اعمال تبصره ۳ و ماده ۷ بررسی و اعضاء با اصلاح مصوبه به شرح زیر موافقت نمودند.

نیم ریال به ازای هر لیتر مصارف خانگی جهت ماده ۷ نیم ریال به ازای هر لیتر مصارف غیر خانگی جهت ماده ۷

نیم ریال به ازای هر لیتر مصارف خانگی جهت تبصره ۳ نیم ریال به ازای هر لیتر مصارف غیرخـانگی جهت تبصره ۳

اعضاء با استعفای آقای ناصر محمودی نماینده شورا جهت شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها موافقت و با معرفی آقایان کریم امینی و بختیار مولایی بعنوان نمایندگان این شورا جهت شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها موافقت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بانه

  منبع خبر

  شورای شهر بانه

  شورای شهر بانه یک شورای شهر در شهر بانه می باشد

   نظرات