سه شنبه ۲ مهر ۹۸

سه شنبه ۲ مهر ۹۸

دستورکار جلسه:

 1. بررسی نامه های واصله
 2. انتخاب اعضای کمیسیون ها

مذاکرات جلسه:

آقای صفری رئیس شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، هفته دفاع مقدس و اول مهر ماه آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشت. در ادامه دستور کار جلسه را اعلام کرد که پس از بحث و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

د مصوبات:

نامه شماره ۳۳۰۹۴- ۲۴/۵/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت پاداش سنوات خدمتی و مانده مرخصی آقای عبدالزبیر خانی کارگر بازنشسته آن شهرداری جمعاً به مبلغ ۰۵۸/۱۱۷/۹۵۰ ریال بررسی و اعضاء با عنایت به نامه شماره ۳۰۰۱۳/۳۲/۶۵ ۲۰/۵/۹۸ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۳۰۹۵- ۲۴/۵/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت پاداش سنوات خدمتی و مانده مرخصی آقای منصور جوهری کارگر بازنشسته آن شهرداری جمعاً به مبلغ ۸۳۸/۰۴۴/۸۰۴ ریال بررسی و اعضاء با عنایت به نامه شماره ۳۰۰۱۲/۳۲/۶۵ ۲۰/۵/۹۸ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۳۱۵۴- ۲۶/۵/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت پاداش سنوات خدمتی و مانده مرخصی آقای عبدالله رستمی کارگر بازنشسته آن شهرداری جمعاً به مبلغ ۲۹۰/۶۸۵/۸۵۴ ریال بررسی و اعضاء با عنایت به نامه شماره ۳۰۰۱۵/۳۲/۶۵ ۲۰/۵/۹۸ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۴۳۵۹ ۷/۶/۹۸ شهرداری در خصوص درخواست آقای صدیق سعیدی مستأجر دکه برچیده شده واقع در سه راهی بیمارستان به دلیل پیاده روسازی خیابان صلاح الدین جنوبی مبنی بر جانمایی و استقرار دکه بررسی و اعضاء با مورد مذکور مخالفت نمودند.

نامه شماره ۳۳۰۹۷ ۲۴/۵/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به آقای ح م واریزی به حساب آن شهرداری بابت خودیاری جهت بتن ریزی با توجه به ارائه معرفی نامه اداره بهزیستی بررسی و اعضاء با عنایت به معافیت ۵۰ درصدی افراد تحت پوشش بهزیستی و اینکه نامبرده قبلاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال را به حساب شهرداری واریز نموده اند، با استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به نامبرده وفق ضوابط و مقررات قانونی موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۶۱۵۳ ۳۰/۶/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۶۰۰/۵۱۵/۳ ریال به آقای یادگار صالحی پور اضافه واریزی به حساب آن شهرداری با توجه به رأی صادره کمیسیون ماده صد به شماره ۸۶۸ک۹۷ ۲۸/۹/۹۷ بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۴۱۲۵ ۵/۶/۹۸ شهرداری در خصوص درخواست واحد روابط عمومی آن شهرداری مبنی بر تقدیر از کشتی گیر نونهال آقای آرتین زرین کار بررسی و اعضاء با مورد مذکور مخالفت نمودند.

نامه شماره ۳۲۷۳۳ ۲۰/۵/۹۸ شهرداری در خصوص واگذاری احداث فاز دوم پارک بابوس از طریق برگزاری فراخوان عمومی به پیمانکار واجد شرایط بررسی و اعضاء منوط به اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با موارد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۴۸۳۲ ۱۲/۶/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به عنوان کمک هزینه درمانی به آقای ا… با توجه به مصدومیت و شکستگی مچ دست به دلیل سقوط در کانال هدایت آبهای سطحی محله دمامه و عدم توانایی نامبرده در پرداخت هزینه های درمانی و بیمارستانی بدلیل فقر مالی بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

با توجه به انتخاب هیأت رئیسه جدید برای سال سوم از دوره پنجم، نمایندگان شورا در کمیسیون ها و جلسات نیز به شرح زیر انتخاب گردیدند.

کمیسیون ماده صد

تاریخ تغییر ۱/۱۰/۹۸

کمیسیون معاملات

کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۶۴

بدوی تجدیدنظر
آقای اعتماد آقای مولایی آقایان بلندهمت و صفری آقای امینی آقای اعتماد
جلسات حل اختلاف مالیاتی جلسات کفالت

جلسات مناقصه/ مزایده

بدوی تجدیدنظر بدوی تجدیدنظر
خانم مصطفی زاده/آقای اعتماد آقای محمودی آقای مولایی آقای بلندهمت خانم مصطفی زاده و آقای امینی
جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها
آقایان امینی و مولایی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بانه

  منبع خبر

  شورای شهر بانه

  شورای شهر بانه یک شورای شهر در شهر بانه می باشد

   نظرات