کمبودهای ورزشی کوی قلعه حسن مورد بررسی قرار گرفت

کمبودهای ورزشی کوی قلعه حسن مورد بررسی قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات