موضوعات شهرهای استان در شورای استان مطرح شد

موضوعات شهرهای استان در شورای استان مطرح شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات