حضور فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت در مراسم چهارمین جشنواره کدو با هدف تقویت اشتغالزایی و حمایت از جوانان و زنان کارآفرین در رشت

حضور فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت در مراسم چهارمین جشنواره کدو با هدف تقویت اشتغالزایی و حمایت از جوانان و زنان کارآفرین در رشت

به روایت تصویر ؛
حضور فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت در مراسم چهارمین جشنواره کدو با هدف تقویت اشتغالزایی و حمایت از جوانان و زنان کارآفرین در رشت
حضور فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت در مراسم چهارمین جشنواره کدو با هدف تقویت اشتغالزایی و حمایت از جوانان و زنان کارآفرین در رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات