میلاد دو نور حق، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، مبارک باد

میلاد دو نور حق، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، مبارک باد

میلاد دو نور حق، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، مبارک باد
میلاد دو نور حق، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، مبارک باد
میلاد دو نور حق، حضرت نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، پرچم دار شاهراه ولایت علوى بر عموم مسلمین جهان علی الخصوص رشتوندان عزیز، مبارک باد.

(روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت)
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات