عملیات نصب بوستر پمپ ساخت داخلی واحد 305 مگاواتی شماره 3 نیروگاه رامین

عملیات نصب بوستر پمپ ساخت داخلی واحد 305 مگاواتی شماره 3 نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات