برگزاری دوره آموزشی " کارگروهی و تیم کاری" در محل آموزش نیروگاه رامین

برگزاری دوره آموزشی " کارگروهی و تیم کاری" در محل آموزش نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات