دبیر شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانی...

دبیر شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانی...

در صنعت برق، تحقق اهدافی نظیر ایجاد وحدت رویه و انسجام‌بخشی در فرآیندهای کنترل کیفیت، سیاستگذاری‌های موثر در توسعه توانمندی‌های ساخت داخل، ارتقاء کیفی کالاها بویژه محصولات داخلی، توسعه بازارهای هدف اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابل اعتماد نمودن اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و استقرار سیستم کنترل کیفیت در صنعت برق از الزامات اساسی می باشند.
شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر، به منظور تحقق اهداف مذکور با مدیریت شرکت مادر تخصصی توانیر در حوزه انتقال و توزیع برق، در زمینه فرآیند ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان و مطابقت با استاندارد کالاهای تخصصی صنعت برق، تشکیل شده است. طبق مقررات صنعت برق، رعایت استانداردهای محصول و تولید، عوامل اصلی ارزیابی کیفی متقاضیان و به عنوان یکی از عوامل رد یا پذیرش در ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان کالاهای تخصصی صنعت برق به شمار می‌روند. احراز صلاحیت، منوط به انجام آزمون‌های نوعی و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) در فرآیند تولید است، در این راستا شرکت توانیر با اختیارات قانونی خود، بر حسب نتایج انجام آزمون‌های نوعی و بررسی استقرار برنامه کنترل کیفیت، گواهی مطابقت با استانداردهای تولید صادر می‌نماید. همچنین شرکت‌های تولیدکننده مجاز هستند آزمون‌های استاندارد را با نظارت شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر، در آزمایشگاه‌های معتبر انجام دهند. جهت انجام این امر شرکت‌های تامین‌کننده درخواست خود را به دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر ارائه می‌نمایند و ارزیابی انجام می‌گیرد.
دبیرخانه شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین‌‌کنندگان و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو و در دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه¬های صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو مستقر می‌باشد. از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی شورای مذکور، طراحی، تجهیز و راه‌ اندازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات حاصل از رویه‌ها و فرآیندهایی است که در شورای تخصصی تهیه و جهت انجام به تایید می‌رسند. از دیگر وظایف دبیرخانه شورا، مدیریت ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان و مطابقت با استانداردهای تولید بر اساس انجام آزمون‌های لازم در آزمایشگاه‌های معتبر و انعکاس نتایج آن به شورا جهت تایید یا رد محصول می‌باشد.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات