عملیات اجرایی آسفالت مسیر دسترسی به بیمارستان امیرالمومنین”ع”

عملیات اجرایی آسفالت مسیر دسترسی به بیمارستان امیرالمومنین”ع”

علیرغم اینکه بیمارستان امیرالمومنین”ع” خارج از محدوده خدماتی بوده و شهرداری با محدودیت های مالی روبرو می باشد ولیکن جهت رفاه حال شهروندان و مراجعه کنندگان و نیز سهولت تردد در مسیر فوق، شهرداری اقدام به زیرسازی و اکنون آسفالت مسیر نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بوئین زهرا

  منبع خبر

  شهرداری بوئین زهرا

  شهرداری بوئین زهرا

  شهرداری بوئین زهرا یک شهرداری در شهر بوئین زهرا می باشد

   نظرات