بازدید كارشناسان بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شرب غدیر آبفا دامغان

بازدید كارشناسان بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شرب غدیر آبفا دامغان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات