تجلیل از کارمندان نمونه شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تجلیل از کارمندان نمونه شرکت برق منطقه ای هرمزگان

از کارمندان نمونه شرکت برق منطقه ای هرمزگان تجلیل شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات