شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه اول برنامه های پاسخگوئی بار را درگروه سوم شرکت های توزیع کشور کسب کرد .

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه اول برنامه های پاسخگوئی بار را درگروه سوم شرکت های توزیع کشور کسب کرد .

سید محمد قافله باشی معاونت فروش و خدمات مشترکین درخصوص عملکرد نهایی برنامه های پاسخگویی بار گفت : طی گزارش شرکت توانیر در خصوص عملکرد نهایی برنامه های پاسخگویی بار در سال 98 شرکت توزیع برق قزوین در برنامه پاسخگویی بار سال 98به صورت همزمان موفق به کاهش 106 مگاوات و کسب رتبه اول در گروه سوم گردید ، عملکرد برنامه 24 ساعته ، برنامه جابه جایی تعطیلات هفتگی صنایع رتبه اول کشور ودر برنامه های مولدهای خود تامین و کلیه طرح های صنعتی رتبه سوم کشور را کسب کرده است. این نتایج حاصل بکارگیری بیش از 100 نفر از نیروهای صف و ستادی در ایام اوج بار تابستان و مشارکت بیش از 2200 مشترک مجهز به کنتور هوشمند بوده است.
وی گفت : در خصوص میزان پاداش اختصاص داده شده برنامه های پاسخگویی بار به مشترکینی که بیشترین همکاری را در مدیریت مصرف برق با شرکت توزیع داشته اند مبلغی بالغ بر 108 میلیارد ریال تعلق گرفته است و نسبت به سال گذشته رشد سه برابری را نشان می دهد.
وی افزود : بیش از 95 در صد سهم این پاداش شامل صنایع و واحد های تولیدی استان می باشد که بعد از شرکت توزیع شهرستان مشهد واستان فارس حایز رتبه سوم کشوری شده ایم .
وی در ادامه گفت : با تلاش همکاران شرکت در زمینه همکاری مشترکین صنعتی که شامل طرح اوج بار مشترکین ، طرح برنامه کاهش بار 24 ساعته ( تعطیلات تعمیرات ) و طرح جابجایی روزهای هفته صنایع نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته ایم .مشترکین همکار با حذف مصارف غیر ضروری و جابجایی بار مانع از بروز خاموشی و در عین حال با استفاده از برق در ساعتهای غیر از اوج بار مانع لطمه به رونق تولید گردیدند.
سید محمد قافله باشی درخصوص اهم برنامه مدیریت مصرف برق در سال آینده افزود : اجرای برنامه های پاسخگویی بار مدیریت مصرف در این شرکت از هم اکنون آغاز گردیده و پیش بینی می شود این روند در سال 99 با جلب همکاری گسترده تری ادامه یابد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات